Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN — DE BESTE SOCIAL JOBS

De Beste Social Jobs is een vacaturesite waar bedrijven zelf vacatures kunnen plaatsen en beheren, met als doel personeel te werven dat affiniteit heeft met social media. De site is een initiatief van Studio Broekhuizen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 34339101.

Intellectueel eigendom
De Beste Social Jobs is nimmer verantwoordelijk voor de door de client geleverde tekst en inhoud van de vacature, noch voor het design en/of het logo. Deze worden door de cliënt zelf ingevoerd en beheerd.

Kosten
Het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden betekent een aanvaarding van de kosten zoals omschreven onder ‘tarieven’. De Beste Social Jobs levert per direct de dienst en vereist een betaling binnen 14 werkdagen op basis van een verstrekte factuur.

Publicatie
De Beste Social Jobs behoudt zich het recht voor de geplaatste content zoals aangeleverd door de cliënt tevens te plaatsen op aan De Beste Social Jobs gelieerde (social media) kanalen.

Moderatie
De Beste Social Jobs behoudt zich het recht voor om een vacature te verwijderen indien deze niet voldoet aan de richtlijnen van De Beste Social Jobs. In dit geval zal direct contact worden opgenomen met de cliënt.

Resultaat
De Beste Social Jobs aanvaard geen aansprakelijkheid voor het ontvangen van sollicitaties of het vinden van de juiste kandidaat naar aanleiding van een geplaatste vacature.

Aansprakelijkheid
De Beste Social Jobs is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De overige aansprakelijkheid van De Beste Social Jobs voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

Rechtskeuze en geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Neem bij vragen contact op met Diederik Broekhuizen via [email protected].

×

Wekelijks een overzicht in je mail

Bedrijven die De Beste Social Jobs gebruiken:


Coolblue logo_WEB_RGB
brandfighter
klm
afom
tele2
boomerang
vodafone
yune
heineken
RIDE_2017-zwart